PLURILINGÜISME I EMOCIONS


El nostre centre disposa d'un Programa Pluriligüe d'Ensenyament en Valencià  amb la incorporació primerenca d'una llengua estrangera. El Programa aborda l'adquisició del llenguatge des d’una perspectiva comunicativa, comprensiva i contextualitzada.

La nostra Metodologia es caracteritza, principalment, per tractar d'oferir a l'alumnat multitud de situacions i oportunitats per a practicar i usar les llengües en un context real i funcional, com acte de comunicació, de coneixement, d'enriquiment i valoració de la cultura que representa cada llengua que conviu en el nostre col·legi.

Vivim en una societat multilingüe que ens planteja contínues reptes educatius, perquè l’escenari social i cultural es cada vegada més global i l’escola ha de respondre a estes necessitats. Des de la nostra escola pensem, que la millor forma de donar resposta a estos canvis és desenvolupant un ensenyament plurilingue.


Una llengua és un instrument de comunicació i una eina per aprendre. Si s'usa en contextos significatius per als nostres alumnes, reals i funcionals, la llengua es fa més forta. No obstant això, hem observat que l'ús del valencià es va restringint a poc a poc en l'acte comunicatiu espontani dels nostres alumnes. Ens podem fer moltes preguntes per a tractar d'esbrinar les causes; això és un treball complicat i no tenim totes les respostes. Però si tenim clars alguns aspectes que a continuació comentem.

Sabem on estem i també sabem cap a on orientar la nostra tasca educativa. El nostre objectiu és fomentar i desenvolupar en els nostres alumnes un pensament crític, reflexiu i democràtic en un entorn escolar i social plurilingüe.

Per a afrontar i promocionar l'educació plurilingüe dels nostres alumnes és imprescindible, d'una banda, desenvolupar noves metodologies pedagògiques que constitueixin una resposta a les demandes de la futura vida en societat dels nostres alumnes, i per un altre, tenir un professorat format sensible als canvis continus en el context escolar, social i que arrepleguen i donen importància a les emocions dels nostres alumnes. No tenim en compte la important relació entre llengua i emocions. No ens adonem que transmetem allò que ens fa sentir la llengua amb la qual ens expressem i estimem, i els nostres alumnes, que absorbeixen “el visible i l'invisible”, desenvolupen grat o rebuig cap a la llengua que usa  l'adult al dirigir-se a ells, i amb la qual es relaciona mestre i alumne.

Des de la nostra escola, hem desenvolupat un projecte pedagògic per a promoure el plurilingüisme entre els nostres alumnes, deixant un lloc especial al tractament del valencià. Es tracta d'un Taller de Lectura i escriptura en el qual es van a utilitzar totes les llengües que escoltem en el nostre col·legi i en el nostre poble. Anem a treballar des de poesia a contes, relats, xicotets teatres i representacions… etc. en diverses llengües. Els textos seran realitzats en el propi taller de Lectura i escriptura, encara que també haurà altres escrits per autors/es coneguts/des.

Volem embolicar de màgia els mons literaris que van a sorgir en el taller, pretenem deixar obert un espai per a la imaginació on puguen eixir activitats que hagen estat proposades pels nostres alumnes, utilitzant  diverses llengües. La nostra finalitat és que descobrisquen el plaer de la lectura i el desig d'aprendre; que es divertisquen, que estimen allò que lligen i escriuen.

Es tracta, en definitiva, de promoure projectes educatius innovadors, que tinguin en compte les emocions dels nostres alumnes i que se sumeixen al desenvolupament del plurilingüisme, assumint la diversitat lingüística de les nostres aules i del context on vivim, on creixem.

Volem que els nostres alumnes estimen el que aprenen, el que comparteixen, el que descobreixen. Volem deixar-los un lloc perquè els seus somnis i la seva imaginació vengen al col·legi amb ells.


Opció Llingüistica